Ολοκληρώθηκε η 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου

0
3528

Στην 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με την 21-8-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου. Με βάση την αναμόρφωση στα έσοδα προστέθηκαν η ‘’Βελτίωση οδικού δικτύου γέφυρα Μέγδοβα – Στένωμα’’ προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ, ενώ στα έξοδα του Δήμου Καρπενησίου προστέθηκαν ξανά η ‘’Βελτίωση οδικού δικτύου γέφυρα Μέγδοβα – Στένωμα’’ προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ αλλά και η ‘’Προμήθεια μηχανημάτων της Μαθητικής Εστίας’’ προϋπολογισμού 3.168,57. Ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του Δήμου Καρπενησίου για το οικονομικό έτος 2019 διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Σύνολο των εσόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ανέρχεται στο ποσό των 25.679.834,29€ , ενώ το σύνολο των εξόδων στο ποσό των 25.161.236,41€, έχοντας ως αποθεματικό 518.597,88€.