Σήμερα 21 Ιουλίου 2021 θα συζητηθεί η 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Καρπενησίου οικ. έτους 2021 και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 27.674.948,20€. Σε αυτό περιλαμβάνονται συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τακτικό service), τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα), εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού, παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου «Δημιουργία αίθουσας συνεδριάσεων-εκδηλώσεων στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου», προμήθεια χημικού υλικού, χημική εξέταση νερού δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου, καθώς και οι βελτιώσεις υποδομών και η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 27.687.765,37€. Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση αυτών οφείλονται στη δημιουργία και ενίσχυση ΚΑΕ με το ποσό των 28.500 ευρώ για την επιχορήγηση προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 12.817,17€. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες υλοποίησής του προτείνεται η τροποποίηση –ενοποίηση έργων. Μερικές από τις τροποποιήσεις είναι: Εσωτερική οδοποιία Αγίου Νικολάου και Μυρίκης, Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμών Ρυάκι Μεσοκώμης και Μεγάλη Βρύση Καταβόθρας, Βελτίωση υποδομών Δομιανών, Αγίας Τριάδας, Αγίου Χαραλάμπου, Χόχλιας και Πετραλώνων και Βελτίωση υποδομών Προυσού και Τόρνου.