Συνολικός προϋπολογισμός 33.730 ευρώ

Την οριστική παραλαβή του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ  Αγίας Τριάδας» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου χρήσεως 2018,αναδόχουΤάσιουΑνδρέα  χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2017-2018 τελικής δαπάνης, 33.727,37€με ΦΠΑ.Η τελική επιμέτρηση των εργασιών από την επιβλέπουσα μηχανικό έχει ελεγχθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο του τμήματος Τεχνικών  Έργων της Δ.Τ.Υ του Δήμου Καρπενησίου. Στην  επιτροπή  κληρώθηκαν  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου  Καρπενησίου 1)Ο κ. Καρέτσος Κων/νος πολιτικόςμηχανικός ΠΕ ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον  κ. Κλήμη Αναστασιάδη μηχανικό ΤΕ, 2)Ο κ. Λάππας Αντώνιος πολιτικός μηχανικός ΠΕ, με αναπληρώτρια την κ. Νταλλή Ιωάννα Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και 3) Ο κ. Μαντέκας Βασίλειος, πολιτικός μηχανικός Π.Ε, με αναπληρωτή τον κ. Καράμπελα Παναγιώτη μηχανολόγο μηχανικό Π.Ε..