Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καρπενησίου. Τα θέματα για τα οποία έλαβαν αποφάσεις με σκοπό να ενημερωθεί σχετικά ο Δήμαρχος Καρπενησίου, ώστε να λάβουν τη σύμφωνη γνώμη του σχετίζονταν με την ονοματοδοσία οδών, αλλά και τη χορήγηση παράτασης ωραρίου σε καταστήματα της πόλης του Καρπενησίου.

Ειδικότερα, σχετικά με τη ονοματοδοσία οδών ο κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος με έγγραφό του αιτείται να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για την ονοματοδοσία οδών στην πόλη του Καρπενησίου σε: 1) ASHEVILL N.C. και 2) ΕΓΚΩΜΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ λόγω πρόσφατης αδελφοποίησης μεταξύ των Δήμων. Τα μέλη του Συμβουλίου αποφάσισαν να καλέσουν τον κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο να προτείνει θέσεις για ονοματοθεσία οδών. Επίσης το Συμβούλιο από τη μεριά του πρότεινε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου να τους υποδείξει τις ανώνυμες οδούς της πόλης.

Αναφορικά με τη χορήγηση παράτασης ωραρίου αποφασίστηκε η έκδοση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων έτους 2022 εντός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είδους: Επιχείρηση αναψυχής (καφέ μπαρ) νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Νάσιο Δημήτριο του Παναγιώτη και της Αρετής, αλλά και της Επιχείρησης μαζικής εστίασης Δραστηριότητες παροχής ποτών, με νόμιμο εκπρόσωπο την κα. Σαξώνη Αθηνά μέχρι την 03:00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.