Έγκριση έλαβαν οι συνάψεις των σχεδίων των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Αγράφων για την εκτέλεση των έργων «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Άγραφα – Τρίδενδρο» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ και «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο» προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η συνεργασία του Δήμου Αγράφων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι δύο αυτές μεριές υποχρεούνται να προχωρήσουν στη σύνταξη και έγκριση των τευχών δημοπράτησης των έργων, καθώς και στην κατασκευή τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις προγραμματικές συμβάσεις. Απαραίτητο θεωρείται στις συμβάσεις αυτές ο ορισμός Οργάνου παρακολούθησης με σκοπό την επίβλεψη εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε και ο ορισμός μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Τις εν λόγω Επιτροπές θα απαρτίζουν οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι: Για το έργο Άγραφα – Τρίδενδρο ως τακτικό μέλος ορίζεται ο κ. Αθανασίου Γεώργιος και αναπληρωματικό μέλος ο κ. Μάκκας Ηλίας, ενώ για το έργο Παλαιοκατούνα – Σύχνικο ως τακτικό μέλος ορίζεται η κα. Νταλαφούρα Σωτηρία και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Κολοκώτσιος Βασίλης.