Στην τροποποίηση της απόφασής του περί ορισμού Αντιδημάρχων προέβη ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, με σκοπό να ορίσει τους πέντε (5) έμμισθους Αντιδημάρχους του.

Ειδικότερα, ο ίδιος όρισε ότι από τους οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ. Μπράζιας Παναγιώτης του Θεοφάνη, κ. Μάκκας Ηλίας του Κων/νου, κα. Κοτρώνα Αννέτα του Λάμπρου, η κα. Νταλαφούρα Σωτηρία του Ιωάννη και ο κ. Δημητρόπουλος Χρήστος του Δημητρίου. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Αγράφων με βάση τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 6.976 κατοίκους, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του, δικαιούται να διαθέτει 7 Αντιδημάρχους εκ των οποίων 5 έμμισθοι και 2 άμισθοι.