Σύμφωνα με την από 31/10/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων ορίστηκαν τα μέλη που θα απαρτίζουν τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Αγράφων. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ορίστηκεη Αντιδήμαρχος Αγράφων κ. Χρυσούλα Σουλιώτη με αναπληρωτή της τον Αντιδήμαρχο κ. Γρηγόριο Παπαθανάση. Εκπρόσωπος των Παραγωγικών Τάξεων ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Ζαρκαδούλας με αναπληρωτή του τον κ. Σκλαπάνη Γεώργιο. Την απόφαση αυτή ψήφισαν ΥΠΕΡ έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι: οι κ.κ. Νιάφας Κωνσταντίνος, Ζαχαράκης Παναγιώτης, Παπαθανάσης Γρηγόριος, Κοτρώνα Αννέτα, Γκορόγιας Παναγιώτης, Μάκκας Ηλίας, Μπράζιας Παναγιώτης, Σουλιώτη Χρυσούλα, Κουτσιούμπα Ευαγγελία, Κολοκώτσιος Βασίλειος και Αθανασίου Γεώργιος, ενώ ΚΑΤΑ ψήφισαν επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι: οι κ.κ. Δημητρόπουλος Χρήστος, Μπαμπαλής Θεόδωρος, Κίτσιος Γεώργιος, Καραγιάννη – Λαθύρη Βασιλική, Μάκκας Απόστολος, Τάκης Κωνσταντίνος και Διώτη Αργυρώ, ως προς το πρόσωπο του τακτικού μέλους των Παραγωγικών Τάξεων τον κ. Κωνσταντίνο Ζαρκαδούλα. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή του καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υποβάλλονται και στο νομαρχιακό επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας.