Στον ορισμό των μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων για το έτος 2021 προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων προτείνοντας τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:1οΤακτικό Μέλος Μάκκας Ηλίας, 2οΤακτικό Μέλος: Σουλιώτη Χρυσούλα, 1οΑναπληρωματικό Μέλος: ΜπράζιαςΠαναγιώτηςκαι2ο Αναπληρωματικό Μέλος: Αθανασίου Γιώργος.

Ειδικότερα, οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων διεξάγονται από Επιτροπή, αποτελούμενη των μεν Δήμων, από του Δημάρχου, ως Προέδρου και δύο Δημοτικών Συμβούλων, των δε Κοινοτήτων από του Προέδρου της Κοινότητας, ως Προέδρου και δύο Κοινοτικών Συμβούλων. Ο ορισμός των Συμβούλων των Επιτροπών με τους αναπληρωτές τους, διενεργείται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου και ισχύει για ολόκληρο το επόμενο έτος. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν παρουσία του Προέδρου και όλων των μελών τους και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.