Την καταβολή αποζημίωσης στην αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς  Επιχείρησης  του  Δήμου  Καρπενησίου  με  την  επωνυμία  «Ενιαία Κοινωφελής  Επιχείρηση  Πολιτισμού  Παιδείας  Προστασίας  Αλληλεγγύης  Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.)» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου.

Η αποζημίωση της αντιπροέδρου θα ανέρχεται στο ύψος των εξόδων παράστασης του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι 538,65€ το μήνα. Η αποζημίωση για τα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης, εκτός από την αντιπρόεδρο που λαμβάνει την παραπάνω αποζημίωση, για κάθε συνεδρίαση-  και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα –θα είναι ύψους 5,38€.

Στην ψήφιση αυτού του θέματος κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. ο δημοτικός σύμβουλος Σιώκος Γεώργιος ψήφισε ΚΑΤΑ αναφέροντας ότι δεν συμφωνεί με τις ανωτέρω αποζημιώσεις τονίζοντας ότι για να υπάρχει αμοιβή, θα πρέπει να υπάρχουν και επιτυχίες και ότι όσοι ασχολούνται με τα κοινά, θα πρέπει να συμμετέχουν με προσφορά.