Στον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων για το έτος 2022 προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων. Η Επιτροπής θα είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων. Η Επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων, για το έτος 2022 έχει ως εξής:1ο τακτικό μέλος: ΜάκκαςΗλίας,Αντιδήμαρχος2ο τακτικό μέλος: Νταλαφούρα Σωτηρία, Αντιδήμαρχος, 1ο αναπληρωματικό μέλος: Νταβαρίνος Σεραφείμ, δημοτικός σύμβουλος και 2ο αναπληρωματικό μέλος: Κοτρώνα Αννέτα, Αντιδήμαρχος.