Φανερή ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εκλογή του Αντιπροέδρου. Ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προτάθηκε ο κ. Γιαννιώτης Δημήτριος και ακολούθησε φανερή ψηφοφορία.

Ο πρόεδρος στη συνέχεια ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σύμφωνα με την οποία ο κ. Γιαννιώτης Δημήτριος έλαβε (7 ψήφους). Ως εκ τούτου για τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναδείχθηκε ο κ. Γιαννιώτης Δημήτριος. Η σύσταση της Επιτροπής έχει πλέον ως εξής:

Σβερώνης Ιωάννης (Πρόεδρος). Τακτικά Μέλη οι κ.κ Ζαλοκώστα Σοφία (Ορισμένη αντιδήμαρχος), Κονιαβίτη Ευδοξία (Ορισμένη αντιδήμαρχος), Γιαννιώτης Στέφανος (εκλεγμένος Α παράταξης ), Κοκόση -Χαβέλου Νικολέτα -Κωνσταντίνα (εκλεγμένη Α παράταξης), Μαντζιούτας Ιωάννης (εκλεγμένος Β παράταξης), Γιαννιώτης Δημήτριος– αντιπρόεδρος (εκλεγμένος Β παράταξης). Αναπληρωματικά Μέλη οι κ.κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος (εκλεγμένος Α παράταξης), Τσιτούρη -Κατσιάρη Παρασκευή (εκλεγμένη Α παράταξης), Καρβέλης Γεώργιος (εκλεγμένος Β παράταξης) και Μπουλάκος Σπυρίδων (εκλεγμένος Β παράταξης).