Στην συντήρηση και επισκευή των ποδηλάτων του προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό τη διάθεσή τους στους πολίτες και επισκέπτες του Δήμου, ώστε να πραγματοποιούν με ασφάλεια διαδρομές εντός και εκτός Καρπενησίου. Για το λόγο αυτό ο Δήμος αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στην επιχείρηση Τσιώνης Σπύρος συνολικού ποσού  802,65€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την οικονομικήπροσφορά του. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η προμήθεια σαμπρελών και ελαστικών ποδηλάτου, αλυσίδων, σελών, τακακίων, ζαντών, σασμάν, ντιζών, γωνιών, αλλά και οι εργασίες συντήρησης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά  την  υποβολή  τιμολογίου  από  τον  προμηθευτή  και  την  προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.