Τις κατεπείγουσες, εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του έχει σκοπό να καλύψει ο Δήμος Καρπενησίου και για το λόγο αυτό προχωρά στην πρόσληψη του χειριστή Ιωάννη Μπαρλά για τον χειρισμό του Αποφρακτικού Μηχανήματος Έργου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η πρόσληψή του είναι για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από 8 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 7 Ιανουαρίου 2021. Ο Δήμος προέβη στην πρόσληψη αυτή ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών ΜΕ για το μηχάνημα απόφραξης αποχετεύσεων του δήμου καθώς τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο λόγω του COVID-19 είναι αυξημένος ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού από το φράξιμο των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης.