Με έγγραφό του, το οποίο απευθύνεται στο Δήμο Αγράφων αλλά και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ευρυτανίας απαντά στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, να αναθέσει 23 υποθέσεις αγωγών κατά του Δήμου, σε δικηγόρο εκτός Ευρυτανίας, θέμα που ανέδειξε με ρεπορτάζ ο Ευρυτανικός Παλμός. Συγκεκριμένα, αναφέρει στο έγγραφό του τα εξής:

«Θέμα: Αποφάσεις (με αριθμούς 41 έως 63/2020) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, αναρτηθείσες στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 22/4/2020, για την ανάθεση 23 υποθέσεων του Δήμου Αγράφων.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ανατέθηκε η αντίκρουση είκοσι τριών (23) ενοχικών αγωγών κατά του Δήμου Αγράφων, σε ένα και μόνο Δικηγόρο εκ της περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ευρυτανικός Παλμός της 15ης Απριλίου 2020, αριθ. φύλλου 900, σελ.8, ο Δήμαρχος Αγράφων, φέρεται να ισχυρίζεται ότι ο Δήμος Αγράφων όφειλε να ορίσει Δικηγόρο για την καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων του και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο όλοι ψήφισαν στην οικονομική Επιτροπή να γίνει η ανάθεση σε δικηγόρο εκτός Ευρυτανίας, ο οποίος έδωσε πιο συμφέρουσα προσφορά και έχει στο βιογραφικό του πολλές κερδισμένες παρόμοιες υποθέσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω προκύπτουν ευλόγως και αβίαστα τα εξής ερωτήματα:

Πρώτον, με ποια κριτήρια επελέγη ο Δικηγόρος εκτός Ευρυτανίας για την καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και παραγκωνίστηκαν οι Δικηγόροι της Ευρυτανίας, για πρώτη φορά κατά τέτοιο προκλητικό και απαράδεκτο τρόπο, ο οποίος τους απαξιώνει.

Ετέθη υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής συγκεκριμένο βιογραφικό σημείωμα συναδέλφου με αναφορά σε επιτυχή έκβαση παρόμοιων υποθέσεων ; ; ;

Δεύτερον, υπήρχε άλλη κατατεθειμένη προσφορά για το χειρισμό των ίδιων υποθέσεων, ώστε να κριθεί αυτή του συγκεκριμένου Δικηγόρου πια συμφέρουσα ; ; ;

Είναι προφανές ότι για να εκτιμηθεί μια οικονομική προσφορά, προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον έστω και μιας δεύτερης για το χειρισμό των ίδιων δικονομικών διαδικασιών, όμως εν προκειμένω ουδεμία πρόσκληση περιήλθε σε γνώση μας, ώστε να υποβάλλει οποιασδήποτε από τους Δικηγόρους Ευρυτανίας πρόταση προσφοράς.

Στην περίπτωση που δεν υπήρξε άλλη κατατεθειμένη προσφορά και εξ όσων γνωρίζουμε, πράγματι δεν υπήρξε, πώς λοιπόν αξιολογήθηκε η ανωτέρω μοναδική πρόσφορά και μπόρεσε να εκτιμηθεί ως η πλέον οικονομικά συμφέρουσα και πώς αυτό προάγει και υπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον αλλά και το οικονομικό συμφέρον του Δήμου Αγράφων, άνευ καμίας πρόσκλησης για υποβολή προσφορών, ώστε να εξασφαλισθεί η

δυνατότητα του Δήμου για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς, προκειμένου να αποφύγει υπέρμετρες δαπάνες, υπηρετώντας ο Δήμος με τον τρόπο αυτό την Αρχή της Αποτελεσματικότητας αναφορικά με τον εξορθολογισμό των εσόδων.

Η ανάθεση των ανωτέρω υποθέσεων σε ένα και μόνο πρόσωπο, στην χρονική περίοδο που διανύουμε, δεν προκαλεί μόνο τα ανωτέρω ερωτηματικά και φυσικά δεν απαξιώνει μόνο τους δικηγόρους της Ευρυτανίας άλλα όλους τους Δικηγόρους συνολικά.

Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε με αφορμή το ανωτέρω δημοσίευμα, ότι η έκβαση μιας δίκης προφανέστατα δεν εξαρτάται από τα βιογραφικά των παραγόντων της δίκης αλλά από τα στοιχεία που παρέχονται προς αξιολόγηση και κρίση στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.»