Όνομα: Γιάννης Αλέστας

Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, MBA in Global Management and Public Relations

Τόπος διαμονής: Αθήνα

Τόπος καταγωγής: Γρανίτσα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης μαθητών μέσω διαδικτύου είναι ο λόγος που ο Γιάννης Αλέστας βρίσκεται στη στήλη του Ευρυτάνα της εβδομάδας. Το πρόγραμμα λύνει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές που ζουν σε απομακρυσμένα μέρη που δεν έχουν πρόσβαση σε φροντιστηριακή υποστήριξη και τους δίνει συνολική εκπαιδευτική υποστήριξη. Ο κ. Αλέστας είναι συνεργάτης της ΄ΠΥΞΟΙΔΑΣ’ και μας μιλάει για το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα και ήδη έχει βρει ανταπόκριση πανελλαδικά και από μαθητές σχολείων της Ευρυτανίας.

ΕΠ. κ. Αλέστα πείτε μας δυο λόγια για το σύστημα διαδικτυακής εκπαιδευτικής υποστήριξης.

ΓΑ. Νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση που εισάγαμε πρώτοι και είμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα, το  Αμερικάνικο Σύστημα Δαδικτυακής Εκπαίδευσεως που σε αντίθεση με χαμηλού κόστους προτάσεις, όπως , πχ το Skype, επιτρέπει στον μαθητή να κάνει διαδικτυακό μάθημα, όχι μόνο σε Real Time αλλά και να βλέπει στην οθόνη του υπολογίστη του όλα αυτά που γράφει ο καθηγητής και όχι μόνο, την ώρα της παράδοσης.

ΕΠ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του;

ΓΑ. Έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι του παραδοσιακού τρόπου εκπαιδευτικής υποστήριξης. Αρχικά η επιλογή για το διαδικτυακό μάθημα είναι σε μορφή ιδιαίτερου όπου ο μαθητής παρακολουθεί live την παράδοση του μαθήματος και συμμετέχει  μέσα σε τάξη με άλλους μαθητές. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αποθηκεύσεως του μαθήματος και σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο μαθητής δεν μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα να του αποσταλεί σε λινκ το μάθημα/μαθήματα που έχασε. Φυσικά τα πάντα καταγράφονται στην πλατφόρμα και γίνεται η ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων από τον εκάστοτε καθηγητή για την πρόοδο του παιδιού του.

ΕΠ. Μέχρι πιο σημείο υποστηρίζεται τον μαθητή;

ΓΑ.  Η υποστήριξη είναι συνολική και ξεκινάει από τις Γυμνασιακές και έπειτα τις Λυκειακές τάξεις και φτάνει έως την ολοκλήρωση και την ενηλικίωση του μαθητή. Με μεθοδολογία, οργάνωση και προγραμματισμό δίνουμε την κατεύθυνση. Με ενθάρρυνση και κίνητρο την κατάκτηση και αξιοποίηση της γνώσης βάζουμε τον στόχο της προσωπικής και κοινωνικής ευδοκίμησης.

ΕΠ. Τι κάνει την δουλειά ενός εκπαιδευτικού ξεχωριστή;

ΓΑ. Κάνουμε  συνεχή επιμόρφωση και δημιουργούμε ένα ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και ένα πρόγραμμα σπουδών που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή. Με διαρκή αναζήτηση του καινοτόμου και με την πεποίθηση ότι έχουμε όλοι το δικαίωμα της κοινής αφετηρίας διαθέτουμε πρωτοποριακό τεχνολογικό εξοπλισμό με τον οποίο εκμηδενίζουμε τις αποστάσεις και δίνουμε τη δυνατότητα να συναντηθούν και να μοιραστούν την εμπειρία της γνώσης μαθητές από όλη την Ελλάδα, μαθητές από τα αστικά κέντρα μέχρι τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

ΕΠ. Σε τι μαθητές απευθύνεστε;

ΓΑ. Έχουμε μαθήματα για το Γυμνάσιο, το Λύκειο, αλλά και αποφοίτους που αναζητούν μια ακόμα ευκαιρία για να εισαχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά και σε ομογενής που θέλουν να μια γλωσσική υποστήριξη.

ΕΠ. Γιατί εκπαίδευση ON- LINE;

ΓΑ. Γιατί οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε φροντιστηριακή εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών, γιατί δεν χάνονται μαθήματα λόγω καιρικών συνθηκών και αδυναμία πρόσβασης. Ο μαθητής επίσης μπορεί να ζει σε κάποιο πολύ μικρό χωριό στην Ελλάδα και να έχει παράλληλα συνεργασία με υποψήφιους από μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης οι εκπαιδευτικοί είναι κοντά στις ανάγκες του μαθητή, έχοντας μεγάλη εμπειρία στο εκπαιδευτικό σύστημα και τον καθοδηγούν σε θέματα σχολικού προσανατολισμού.

ΕΠ. Πόσο θα βοηθούσε το  σύστημα διαδικτυακής εκπαιδευτικής τους μαθητές στα απομακρυσμένα χωριά της Ευρυτανίας;

ΓΑ. Θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή φροντιστηριακής υποστήριξης δεδομένου ότι οι μαθητές στην Ευρυτανίας αντιμετωπίζουν τα θέματα των χιλιομετρικών αποστάσεων, των δύσκολων καιρικών συνθηκών και της άνισης παροχής ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση. Το σύστημα ‘βγάζει’ τον μαθητή από τα ‘κλειστά’ όρια της Ευρυτανίας και για τον λόγο αυτό ήδη έχει επιλεχθεί από μαθητές σχολείων της Ευρυτανίας.

ΕΠ. Πως βλέπετε τους μαθητές σήμερα;

ΓΑ. Στην εποχή μας έρχεται να προστεθεί μια ακόμα μορφή άγχους, «του πληροφοριακού» σύμφωνα με ειδικούς, εμείς βάλαμε ως στόχο να φανούμε όσο το δυνατόν πιο χρήσιμοι. Πρέπει να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους μέσα στον ωκεανό των πληροφοριών και των γνώσεων της σύγχρονης εποχής. Να καλλιεργήσουμε τις αναγκαίες δεξιότητες τους μέσα από την συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη τους.