Θέση παίρνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ευρυτανίας για το πρόσφατο περιστατικό αγροτικού γιατρού που μένει χωρίς εργασία ενώ υπάρχει κενή θέση σε αγροτικά ιατρεία του νομού, ένα θέμα που πρώτος ο Ευρυτανικός Παλμός είχε αναδείξει με εκτενές ρεπορτάζ σε προηγούμενο φύλλο. Χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό της λήξης θητείας αγροτικού ιατρού στο νομό μας και τη μη ανανέωση της σύμβασής του στο πλαίσιο εφαρμογής της υπουργικής εγκυκλίου (28/04/2023 αρ.πρ.7623)που αφορά την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο, το ΔΣ του ΙΣΕ επιθυμεί να εκφράσει τις θέσεις και τις απόψεις του.

Βάσει του θεσμικού του ρόλου, ο Ιατρικός Σύλλογος  μεριμνά για τη διαφύλαξη  της δημόσιας υγείας καθώς και για την εναρμόνιση των αντικρουόμενων  συμφερόντων μεταξύ των μελών του και όλα αυτά προς το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας.

Λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο η προεκλογική περίοδος να είναι μακρά και το ότι σε άγονες και προβληματικές περιοχές όπως η Ευρυτανία υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, θεωρούμε πως θα ήταν σωστό να εξαιρεθούν της εγκυκλίου περιπτώσεις υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις οποίες ξεκάθαρα δεν εξυπηρετούνται συμφέροντα (όπως για παράδειγμα σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από έναν και μόνο υποψήφιο για μία κενή θέση) και δεν προσβάλλεται η διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας».