Αίτημα προς το Δήμο Καρπενησίου είχε καταθέσει το Δ.ΙΕΚ. Καρπενησίου για την παραχώρηση αιθουσών από την Μαθητική Εστία, το οποίο έγινε και αποδεκτό.
Είναι γνωστό ότι επειδή το Δ.ΙΕΚ στεγάζεται στην Μαθητική Εστία Καρπενησίου και μετέχει με το 15% στα λειτουργικά έξοδα της Εστίας (θέρμανση, ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα), να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και αίθουσές της. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να παραχωρηθούν πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας και το χώρο μαγειρείων της μαθητικής εστίας για τρία (3) απογεύματα την εβδομάδα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας (chef) και ένα (1)διαμέρισμα δύο (2) δωματίων όπου στεγάζονται τα γραφεία τους, καλύπτοντας τις ανάγκες του Δ.ΙΕΚ Καρπενησίου για το διδακτικό έτος 2021-2022 & 2022-2023.