Πήρε παράταση η λειτουργία παραρτήματος ΟΑΕΔ στο Κερασοχώρι

0
976

Σε συνεδρίαση συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων, στην οποία μεταξύ άλλων συζητήθηκε η παράταση της σύμβασης με τον ΟΑΕΔ, για την χρονική περίοδο 2019-2020, που λειτουργεί στο Κερασοχώρι Δήμου Αγράφων.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιαμάκης Στέφανος αναφερόμενος στην προηγούμενη σύμβαση με ημερομηνία απόφασης 09-06-2011, στην οποία είχε εγκριθεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγράφων και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που διαμένουν στην περιοχή του Δήμου Αγράφων επειδή ο ΟΑΕΔ δεν έχει συστήσει υπηρεσία σε αυτήν, εισηγήθηκε νέα παράταση λειτουργίας του εν λόγω ΟΑΕΔ.

Αποφασίστηκε η παράταση λειτουργίας του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για ένα (1) ακόμη χρόνο, ήτοι 01-04-2018 μέχρι 31-03-2019.

Όπως είναι γνωστό  το Γραφείο Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. λειτουργεί στο Δήμο Αγράφων από το 2012 παρέχοντας τις υπηρεσίες του στους κατοίκους – δημότες της περιοχής όπως:

  1. Εγγραφή Ανέργων-Έκδοση καρτών ανεργίας,
  2. Απόδοση κλειδαρίθμων Κωδικών Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ,
  3. Έκδοση Βεβαιώσεων Ανεργίας,
  4. Καταγραφή παρουσίας για πληρωμή επιδότησης τακτικής ανεργίας και επιδότησης μακροχρονίων,
  5. Αίτηση για λοιπά βοηθήματα και παροχές ασφάλισης,
  6. Παραλαβή Ενστάσεων – Αιτήσεων Θεραπείας,
  7. Υποδοχή της υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε Προγράμματα Απασχόλησης,
  8. Καταβολή Επιχορήγησης σε Προγράμματα Απασχόλησης ,
  9. Συνεργασία με το ΚΠΑ2 Καρπενησίου για την υπόδειξη ανέργων σε Προγράμματα Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Η λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αγράφων εξυπηρετεί  μεγάλο αριθμό δημοτών-ανέργων που σε διαφορετική περίπτωση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν θα έπρεπε να μετακινηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στο Καρπενήσι με αποτέλεσμα την επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή τους καθώς και την δυσκολία μετακίνησης τους κυρίως του χειμερινούς μήνες λόγω των καιρικών συνθηκών.

Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση λειτουργίας του ΟΑΕΔ, εξουσιοδοτώντας τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρο για περεταίρω ενέργειες.