Την Τρίτη 14 Ιουνίου γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας,
εθελοντές του Συλλόγου κατά των Νεοπλασματιών Ασθενειών Ευρυτανίας ‘Αγώνας Ζωής’,
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς ΠΕ Ευρυτανίας και του Γενικού Νοσοκομείου
Καρπενησίου, πραγματοποίησαν στην πλατεία Νεραΐδας στο Καρπενήσι, μια εκδήλωση
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία. ‘5’
από τον χρόνο του εθελοντή αιμοδότη μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή, δώσε αίμα,
πρόσφερε ζωή!’ ήταν το σύνθημα της εκδήλωσης ευαισθητοποίησης.