Παράταση στους συμβασιούχους δίνει ο Δήμαρχος Αγράφων

0
879

Ο Δήμαρχος Αγράφων, Θεόδωρος Μπαμπαλής αποφάσισε να παρατείνει τις συμβάσεις 7 συμβασιούχων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου.

Συγκεκριμένα, παρατείνει τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των συμβασιούχων από τη λήξη τους και μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018 από το ΑΣΕΠ.

Η απόφαση βασίσθηκε στην Προκήρυξη 3Κ/2018, η οποία τροποποιήθηκε από απόφαση ΑΣΕΠ, όπου προκηρύχθηκαν 8.166 θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών καθώς και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, με σειρά προτεραιότητας, στους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξη 3Κ/2018, στο γεγονός ότι στην εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι συμβάσεις του προσωπικού που συνεισφέρει υπό την ευρεία κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του τομέα καθαριότητας. 

Επίσης βασικό ρόλο έπαιξε το γεγονός υπάρχουν εγγεγραμμένες διαθέσιμες πιστώσεις στους ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 που επαρκούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα: «Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018» με τον συνημμένο πίνακα προσωρινών διοριστέων 3Κ/2018, τις Αποφάσεις Δημάρχου Αγράφων με τις οποίες προσέλαβαν τους ανωτέρω με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως : τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού και την ανάληψη καθηκόντων τους σε περίπτωσή που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων και σε καμία περίπτωση πέρα από (8) μήνες.

Βάσει του ΦΕΚ μπορούν να γίνει παράταση των συμβάσεων από τη λήξη τους και μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018 από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, αφού έως και σήμερα δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων από το ΑΣΕΠ.