Την παράταση υποβολής δικαιολογητικών αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με θέμα “Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από  την  κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ” προϋπολογισμού 166.881,68€.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα κληθούν να υποβάλλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά έως την 12η Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν  ηλεκτρονικά αφορούν τους παρακάτω οικονομικούς φορείς α) τον οικονομικό φορέα Φλωράκη Λάμπρο και ΣΙΑ Ο.Ε., β)τον οικονομικό φορέα Γκορόγια Γεώργιο και γ)τον οικονομικό φορέα Ν. Νάϊκα και ΣΙΑ Ο.Ε. Τα επιπλέον δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν επίσης και ταχυδρομικώς.