Παράταση των εργασιών του έργου «Διαρρύθμιση Υφιστάμενου Κτιρίου – Τμήματος Πνευματικού Κέντρου ‘’ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ’’ Δ.Ε Φραγκίστας Δήμου Αγράφων» αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του εν λόγω έργου από τις 10 Οκτωβρίου 2017 που είχε οριστεί αρχικά, στις 10 Αυγούστου 2023, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής του. Για την απόφαση αυτή λήφθηκε υπόψη το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχν. Έργων, αλλά και το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο ανέφερε ότι από τον Μάιο του 2019 έως και τον Ιούνιο του 2020 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγράφων παρέμεινε κλειστή για διάστημα άνω του ενός έτους, συμβάλλοντας στη διακοπή των εργασιών. Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα η επανεκκίνηση των εργασιών πραγματοποιήθηκε από τα μέσα Ιουλίου του 2020 με τις εργασίες να συνεχίζονται έως τον Δεκέμβριο του 2021. Σε διαδικασία παράδοσης θα βρίσκεται από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2023.