Έγκριση έλαβε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, που συνεδρίασε την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022 με προεδρεύοντα τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας Άρη Τασιό, η παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του και του ΑΠΘ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση IΙΙ: Ταυτοποίηση Μελιού Ν. Ευρυτανίας–Ανάδειξη της Ποιότητας και των Βιολογικών του Δράσεων».

Η παράταση δόθηκε από τις 13 Μαΐου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022. Ο λόγος της παράτασης έγκειται στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου, καθώς λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του COVID-19 δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη λήψη των απαραίτητων δειγμάτων μελιού προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις, η επεξεργασία και η διάχυση των αποτελεσμάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 65.423,00 €.