Την παράταση οκτώ (8) συμβάσεων ΙΔΟΧ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, για την πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19 αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων.

Να θυμίσουμε ότι η πρόσληψη του συγκεκριμένου προσωπικού ΙΔΟΧ ήταν οκτάμηνης διάρκειας οκτώ (8) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για τη κάλυψη αναγκών του Δήμου, στα πλαίσια της πρόληψης της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, θα δοθεί παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2021 στους εξής: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (1) άτομο, ΤΕ Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής (1) άτομο, ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ (1) άτομο, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου (1) άτομο και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (4) άτομα. Η δαπάνη που θα προκύψει για την μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Αγράφων.