Παράταση θα λάβει η Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Αγράφων με τον Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αγράφων εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό δημοτών-ανέργων που σε διαφορετική περίπτωση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν θα έπρεπε να μετακινηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στο Καρπενήσι με αποτέλεσμα την επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή τους, καθώς και την δυσκολία μετακίνησης τους κυρίως του χειμερινούς μήνες λόγω των καιρικών συνθηκών. Όπως είναι γνωστό το Γραφείο Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. λειτουργεί στο Δήμο Αγράφων από το 2012 παρέχοντας τις υπηρεσίες του στους κατοίκους – δημότες της περιοχής όπως: εγγραφή Ανέργων-Έκδοση καρτών ανεργίας, απόδοση κλειδαρίθμων Κωδικών Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, έκδοση Βεβαιώσεων Ανεργίας, καταγραφή παρουσίας για πληρωμή επιδότησης τακτικής ανεργίας και επιδότησης μακροχρονίων, αίτηση για λοιπά βοηθήματα και παροχές ασφάλισης, παραλαβή Ενστάσεων – Αιτήσεων Θεραπείας, υποδοχή της υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε Προγράμματα Απασχόλησης, καταβολή Επιχορήγησης σε Προγράμματα Απασχόλησης, αλλά και συνεργασία με το ΚΠΑ2 Καρπενησίου για την υπόδειξη ανέργων σε Προγράμματα Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα.