Ποιοι αντέδρασαν

Την παράταση των συμβάσεων προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνουγια την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, Δήμου Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η τρίμηνη παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ ήτοι από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2022 επτά (7) ατόμων με τις εξής ειδικότητες: Φεγγούλη Χριστίνα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Ζάγκα Ευθυμία ΤΕ Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Γαζέτα Αρετή ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ, Μπανιά Ηλία ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου και Μπισμπίκη Ιωάννη, Κολλημένο Αθανάσιο και Κώτσια Γεώργιο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Η δαπάνη που θα προκύψει για την μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου. Στην απόφαση αυτή δημιουργήθηκαν αντιδράσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους Κίτσιο Γεώργιο και Μάκκα Απόστολο, οι οποίοι στο απαντητικό τους email ανάφεραν τα εξής: «Ψηφίζουν ναι στην εισήγηση με την παρατήρηση πως η παράταση των συμβάσεων δε γίνεται στις ειδικότητες, αλλά στα πρόσωπα που έχουν ήδη συμβάσεις καιμόνο σε αυτά και όχι σε άλλα. Να συμπεριληφθεί στην απόφαση η ταυτότητα των ατόμων σταοποία γίνεται η παράταση των συμβάσεων».