Παραχώρηση της μικρής πισίνας του κολυμβητηρίου στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καρπενησίου

0
1475
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Με την 13-2-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου ενεκρίθη η παραχώρηση της χρήσης της μικρής πισίνας του Κολυμβητηρίου στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ). Συγκεκριμένα, ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου την εισήγηση της Δ/νσης  Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Αθλητισμού και εθελοντισμού Καρπενησίου που αναφέρονταν στην ένταξη του προγράμματος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καρπενησίου μάθημα κολύμβησης. Το μάθημα αυτό, το οποίο θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές αυτούς δίνοντάς του την δυνατότητα να αναπτύξουν νέες ικανότητες, θα ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους και συγκεκριμένα την ώρα της Φυσικής Αγωγής, μια φορά την εβδομάδα, μεταξύ των ωρών 12:00 με 13:20. Την  αποκλειστική ευθύνη θα αναλάβει ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής του σχολείου για  την ασφάλεια των μαθητών και τη σωστή χρήση του χώρου, ο οποίος  είναι και Διευθυντής του σχολείου. Η παραχώρηση προς χρήση θα ισχύει έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Ο Δήμος Καρπενησίου θα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της παραχώρησης οποτεδήποτε το θεωρήσει σκόπιμο με αιτιολογημένη απόφασή του.