Παρουσίαση Βιβλίου

2180

Δευτέρα 21/1/2019 στο Καρπενήσι (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη) ‘Ψυχο- λογικές Σχέσεις’. Παρουσίαση Βιβλίου και Ψυχολογική Συζήτηση. Διαδραστική παρουσίαση και Σεμινάριο Αυτογνωσίας βασισμένο στο best- seller βιβλίου του Δρ. Δ. Φλαμούρη | Ώρα 18.30 μ.μ.