Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, ενέταξε τις προηγούμενες ημέρες  στο ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020, έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4.366.182,94€.

Στο πρόγραμμα εντάχθηκε και το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου για 1.128.447,75 ευρώ, ενώ όλες οι εντάξεις αφορούν την πρόσκληση «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια», η οποία ζητούσε προτάσεις για τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων.

Αντικείμενο του Έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, ως κέλυφος αλλά και στη λειτουργία του. Σκοπός του Έργου είναι η μείωση της κατανάλωσης  ενέργειας και η μείωση των εκπομπών CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ, της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για θέρμανση χώρων, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις:

Υποέργο 1.  Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε.

  • Θερμομόνωση εξωτερικών παράπλευρών επιφανειών
  • Θερμομόνωση δωμάτων
  •  Θερμομόνωση στέγης μέσω της τοποθέτησης θερμομόνωσης στη στέγη των κτιρίων σε δύο επίπεδα, ήτοι θερμομόνωση της πλάκας της οροφής κάτω από τη στέγη των κτιρίων και θερμομόνωση εσωτερικά της στέγης
  •  Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα Ενεργειακά Κουφώματα 

  Υποέργο 2.  Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού

  •  Αντικατάσταση υφιστάμενων λεβήτων και καυστήρων
  •  Αντικατάσταση Συμβατικών Λαμπτήρων με αντίστοιχους Τεχνολογίας LED 
  •  Εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (Building Energy Management System – BEMS)
  •  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού (net-metering)

Υποέργο 3.  Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου

  • Διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης
  • Έκδοση νέου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

Μετά την σχετική απόφαση ένταξης το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί άμεσα ώστε να αρχίσει να κατασκευάζεται εντός του 2020.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής «Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και καταφέρνουμε να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε έργα που έχουν να κάνουν με το τομέα της υγείας αναβαθμίζοντας σημαντικά τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου. Με τις εξοικονομήσεις που θα πετύχει το Νοσοκομείο Καρπενησίου μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα μπορέσει να επενδύσει ακόμη περισσότερα κονδύλια στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Τεχνική μας Υπηρεσία, τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου Καρπενησίου και τον Διοικητή του Νοσοκομείου για την σύνταξη των σχετικών μελετών και την υποβοήθηση του έργου μας για την υποβολή της σχετικής πρότασης στο ΕΣΠΑ»

Αναλυτικά, τα έργα που χρηματοδοτούνται είναι τα ακόλουθα:

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός δήλωσε σχετικά:

«Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς και υλοποιούμε τον προγραμματισμό των προηγούμενων ετών. Σειρά έχουν τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων μας, σύμφωνα με τις προτάσεις των Δήμων της Περιφέρειάς μας. Έργα που οδηγούν στην περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας,  καθώς και τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίων,  που έχουν να κάνουν με τη δημόσια ζωή και της καθημερινότητάς μας».