Πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης προμηθεύεται η Αστυνομική Διεύθυνση Καρπενησίου

0
1713

Συνολική δαπάνη 74.000 ευρώ

Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των εγκαταστάσεων, της κίνησης των οχημάτων αλλά και για την προμήθεια υγρών καυσίμων της Δ/νης Αστυνομίας Ευρυτανίας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών ( Επιτελείο-Α.Τ. Καρπενησίου-Τ.Α. Καρπενησίου-Α.Σ. Φουρνά-Α.Σ. Προυσού-Α.Σ. Αγράφων), που επιχειρούν στο Νομό Ευρυτανίας η Αστυνομική Διεύθυνση Καρπενησίου προχωρά στη διενέργεια διαγωνισμού. Η ως άνω  Διεύθυνση, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή εντός του ποσού των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ  ευρώ  και εβδομήντα έξι  λεπτών (74.398,76€) και με την μεγαλύτερη έκπτωση βάσει της διαμορφούμενης λιανικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων στον Νομό Ευρυτανίας. Η προμήθεια καυσίμων αφορά το έτος 2019, το χρονικό διάστημα από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες πρατηρίων καλούνται να προσέλθουν έως την 17-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στον 1ο όροφο,  Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας, Εθνικής Αντιστάσεως 9- Καρπενήσι, προς υποβολή σφραγισμένων προσφορών στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες και απόφαση προκήρυξης διαγωνισμού, παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης της Υπηρεσίας, καθημερινά, από 08.00 π.μ. – 14.30 μ.μ. (τηλ. 2237089159, fax: 2237022233)