Προς παράδοση προχωρά το έργο «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου – τμήματος Πνευματικού Κέντρου «Γεώργιο Καφαντάρης» Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων» μετά την έγκριση του 4ου  Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Ο 4ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 416.842,24€ με ΦΠΑ δηλαδή μειωμένος κατά 14.115,78 ευρώ σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ. Ο 4ος  ΑΠΕ  συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις και τις αναθεωρήσεις. Για τις δαπάνες χρησιμοποιήθηκε το κονδύλιο των απροβλέπτων. Οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την οικονομική τακτοποίηση της εργολαβίας που κλείνει με υπέρβαση λόγω αναθεωρήσεων κατά 6.501,63 ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Να θυμίσουμε ότι το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Αγράφων και της αναδόχου εταιρείας Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ υπεγράφη στις 1 Μαρτίου 2019 και με προθεσμία περαίωσης έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής με πλήθος δράσεων που θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν χώρα στον ανανεωμένο χώρο του Πνευματικού Κέντρου.