Την έγκριση της Απόφασης του Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: «Τροποποίηση  συμβάσεων  για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών  2020-2021 & 2021-2022»» συζήτησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Από την ανωτέρω τροποποίηση δεν προκύπτει αλλαγή στον προϋπολογισμό των αρχικών δρομολογίων πλην του δρομολογίου 2.5 που το ημερήσιο κόστος του δρομολογίου μειώθηκε λόγω μείωσης χιλιομέτρων και του δρομολογίου Δ.14 που καταργείται.

Η τροποποίηση έχει ως εξής:

Α/ΑΑ/Α ΔΡΟΜ.ΑΦΕΤΗΡΙΑΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ άνευ ΦΠΑΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
    1.2.5ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΔ.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  225,20ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΜΕΙΩΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ  53/2020 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
26,59 ΜΕ ΧΙΟΝΙ
    2.Δ.3ΓΡΑΝΙΤΣΑΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΟΝΗ ΠΡΩΪ  1  13,99 ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ41/2020 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
    3.Δ.4ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΓΡΑΝΙΤΣΑ (1 ΜΑΘΗΤΗΣ)-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ-ΛΗΜΕΡΙ (1 ΜΑΘΗΤΗΣ)ΜΟΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ222,58ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΑΦΕΤΕΡΙΑΣ,  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ41/2020 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4.Δ.15ΛΗΜΕΡΙΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ-Δ.Σ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  328,21ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ41/2020 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5.Β.4ΛΙΘΟΧΩΡΙΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΦΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ221,74ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ39/2020 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6.2.37ΣΤΕΝΩΜΑ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ -ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ444,715ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ58/2020 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΚΕ
49,979 ΜΕ ΧΙΟΝΙ
7.Δ.144Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ)ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΟΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ112,75ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ47/2020 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε.
13,43 ΜΕ ΧΙΟΝΙ