Στα 10 ευρώ μηνιαίως η υψηλότερη τιμή για την αστική και 2 ευρώ για τη δημοτική συγκοινωνία έτους 2020

Διαμορφώθηκαν οι τιμές για την αστική και δημοτική συγκοινωνία για το έτος 2020, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου, λαμβάνοντας υπόψιν την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020, με την υψηλότερη τιμή να διαμορφώνεται στα δέκα (10) ευρώ, ενώ η χαμηλότερη στα τρία (3) ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά την αστική συγκοινωνία η τιμή της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών και εισιτηρίων για όσους  χρησιμοποιούν το Αστικό Λεωφορείο για το έτος 2020 παραμένει ίδια με την περσινή ως εξής:α) Για τους μαθητές και φοιτητές η τιμή 3,00 €, β) Για τους υπόλοιπους κατοίκους 10,00 € και γ) Για τους πολύτεκνους, τα τέκνα πολυτέκνων μέχρι 18 ετών, τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών 5,00 €.  Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι  0,50 λεπτά. Σχετικά με τη Δημοτική  συγκοινωνία η τιμή του εισιτηρίου θα είναι στα 2,00 €. Η χρήση της δημοτικής συγκοινωνίας είναι δωρεάν για όσους κατέχουν την Κάρτα Δημότη, η οποία παρέχεται δωρεάν στους δημότες εφόσον υποβάλλουν αίτηση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου προσκομίζοντας την ταυτότητά τους. Η οριστική απόφαση θα ψηφιστεί σήμερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου