Η επιστολή Καρδαμπίκη προς τους
αρμόδιους φορείς

Επιστολή προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Ψηφιακό Πάροχο
Α.Ε.(Digea) και προς όλους τους αρμόδιους φορείς απέστειλε ο Δήμαρχος
Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, θέτοντας για ακόμη μια φορά το ζήτημα της
προβληματικής τηλεοπτικής κάλυψης στον Δήμο Αγράφων. Μεταξύ άλλων
αναφέρει στην επιστολή «Σας γνωρίζουμε το γεγονός ότι η λήψη του τηλεοπτικού
σήματος στον Δήμο Αγράφων, έπειτα από την νέα προσαρμογή των τηλεοπτικών
συχνοτήτων, παρουσιάζεται ιδιαίτερα προβληματική, τόσο στις περιοχές κάλυψης,
όσο και στις λευκές. Το συγκεκριμένο πρόβλημα κατέστη γνωστό, έπειτα από τις
έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων από πολλές κοινότητες του Δήμου Αγράφων,
γεγονός το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Η τηλεόραση συνιστά το βασικό
μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των, σχετικά, απομονωμένων κατοίκων της
περιοχής και για τον συγκεκριμένο λόγο είναι αναγκαία η βελτίωση των
αντίστοιχών υποδομών και μέσων για την επίλυση του προβλήματος». Τόνισε
μάλιστα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για τη διεκπεραίωση του
προγράμματος επιδότησης για τηλεοπτική κάλυψη, που αφορά στις αιτήσεις των
κατοίκων. Κλείνοντας την επιστολή του ο Δήμαρχος επεσήμανε την ανάγκη για
«διάγνωση του προβλήματος από ανάλογο κλιμάκιο τεχνικών και αντίστοιχα την
επιλογή της βέλτιστης λύσης».