Με χρηματοδότηση ύψους 6.800.000 € από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» υπέγραψαν την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος.

Την Προγραμματική συνυπέγραψε και ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου, με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε».

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι ο συντονισμός των δράσεων και ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών συμβαλλόμενων φορέων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί, προκηρυχθεί και υλοποιηθεί η Πράξη. Αναλυτικά:

  • Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει να καταβάλει προς τον «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε» ποσό μέχρι 6.800.000 €, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
  • Ο «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε» αναλαμβάνει να διενεργήσει τη διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
  • Ο Δήμος Λαμιέων αναλαμβάνει να μεριμνά, μέσω των Τεχνικών Υπηρεσιών του, για την ορθή εξέλιξη του έργου, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη.

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συμπράττουμε με τον Δήμο Λαμιέων και τον ΦοΔΣΑ ΑΕ για την υλοποίηση έργου προϋπολογισμού 6,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι η αύξηση της δυναμικότητας του ΧΥΤΑ Λαμίας, η επέκταση της ζωής του. Πρόκειται για έργο απολύτως αναγκαίο για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι και τα άλλα 8 έργα δημιουργίας “Πράσινων Σημείων” και διαχείρισης βιοαποβλήτων, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα σε χρηματοδοτικά προγράμματα και οδεύουν προς υλοποίηση».