Οι θέσεις και οι ειδικότητες

Η αντίδραση Λερογιάννη

Θετικά αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου σχετικά τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Καρπενησίου, για την τετραετία 2024-2027 σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με σκοπό ο Δήμος να καλύψει σημαντικές του ανάγκες σε προσωπικό, είτε μέσω μετατάξεων, είτε μέσω προσλήψεων.

Αναλυτικότερα, η κάλυψη των κενών θα γίνει μέσω πρόσληψης:

Α) Για το έτος 2023: Ένας (1) υπάλληλος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για την κάλυψη των αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας και Χωροταξίας, λόγω έλλειψης προσωπικού εξαιτίας συνταξιοδότησης και εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων ως Τμήμα με αρμοδιότητες σε όλη την έκταση του Νομού Ευρυτανίας.

Β) Για το έτος 2026: Ένας (1) υπάλληλος Δε Διοικητικού εξαιτίας αυτοδίκαιης συνταξιοδότησης. Με την νεότερη εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επικαιροποιήσουν τα σχέδια τους για την τετραετία 2024-2027 και για κάθε επιπλέον έτος μετά την τετραετία.

Για το έτος 2027, αναμένεται να αποχωρήσουν λόγω αυτοδίκαιης συνταξιοδότησης 3 μόνιμοι υπάλληλοι και συγκεκριμένα ένας (1) υπάλληλος ΔΕ1 Διοικητικού, ένας (1) υπάλληλος ΥΕ Φυλάκων, ένας (1) υπάλληλος ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, και ένας (1) υπάλληλος ΙΔΑΧ (προσωποπαγής θέση) ΥΕ Τεχνιτών. Περαιτέρω, οι κενές οργανικές θέσεις του Δήμου Καρπενησίου είναι 58,θέσεις οι οποίες μειώθηκαν κατά τα δύο προηγούμενα έτη, ως αποτέλεσμα προσλήψεων και εξαιτίας της αναμενόμενης έκδοσης του νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για το 2023 όπου και έχουν εγκριθεί για τον Δήμο Καρπενησίου 6 μόνιμες προσλήψεις. Για το έτος 2027 προστίθενται: τρείς (3) θέσεις προσωπικού και συγκεκριμένα: μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού, μία (1) θέση ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών).

Η θέση του Δημήτρη Λερογιάννη

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Λερογιάννης Δημήτριος στα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας αναφέρει τα εξής: «Είναι λυπηρό, ένα τόσο σοβαρό θέμα, να έρχεται σε συνεδρίαση την ύστατη στιγμή. Και έρχεται την ύστατη στιγμή και με τη μορφή της δια περιφοράς συνεδρίασης για να μην χαθούν οι προθεσμίες υποβολής των αποφάσεων που αφορούν σε προγραμματισμό προσλήψεων το Δήμο. Ένα Δήμο, που κατά κοινή ομολογία, είναι υποστελεχομένος. Να τονίσουμε πως οι δια περιφοράς συνεδριάσεις δε δίνουν τη δυνατότητα συζήτησης των θεμάτων. Απλά ψηφίζουμε, χωρίς δια ζώσης συνεδρίαση. Ο καθένας από το σπίτι του. Για το λόγο αυτό, μια λογική αντίδραση μας θα ήταν να ζητήσουμε τα δύο αυτά σοβαρά θέματα να εισαχθούν σε τακτική συνεδρίαση και να συζητηθούν διεξοδικά, ώστε να ενημερωθούμε όλοι οι σύμβουλοι επί των θεμάτων. Αλλά κάτι τέτοιο δε θα επέτρεπε την πραγματοποίηση της συνεδρίασης αφού δε θα είχε την απαιτούμενη απαρτία. Με αίσθημα ευθύνης λοιπόν, αποφασίσαμε να δεχτούμε το κατεπείγον της συνεδρίασης, ώστε να πραγματοποιηθεί κανονικά και να μην χαθούν τα χρονικά περιθώρια που έχει ορίσει το Υπουργείο. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να αποφανθούμε είτε θετικά, είτε αρνητικά, αφού δεν έχει υπάρξει στοιχειοθετημένη και σφαιρική ενημέρωση του σώματος. Επίσης να τονίσουμε ότι στις εισηγήσεις που λάβαμε δεν συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις των Διευθυντών και Προϊσταμένων του Δήμου, που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να προτείνουν τις ανάγκες σε προσωπικό για το τμήμα του ο καθένας. Για το λόγο αυτό θα δηλώσουμε “Παρών”, το σύνολο της παράταξής μας»