Προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη στην Ευρυτανία

0
6070

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού, προκηρύσσονται εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» (κατηγορία HAREC) και κατηγορίας «εισαγωγικού επιπέδου» (entry level). Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 08/08/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 9:00 π.μ.
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Επίσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.
Τόπος διεξαγωγής εξετάσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Ευρυτανίας (2ο χλμ. Ε.Ο Καρπενησίου – Λαμίας, Καρπενήσι). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών της Π. Ε. Ευρυτανίας, εφόσον η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας μας, μέχρι και την Πέμπτη 01/08/2019.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί και παρουσιαστούν την ημέρα των εξετάσεων, τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. Οι εξετάσεις διενεργούνται με λογισμικό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τυχαία επιλογή θεμάτων και με την μορφή ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών, στη Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Όλοι οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους Δελτίο Ταυτότητας ή κάθε άλλο έγγραφο, που αποδεικνύει τα στοιχεία τους και να το επιδείξουν κατά τη προσέλευσή τους στην Επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων. Σημειώσεις, βοηθήματα και χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.