Στην προμήθεια αθλητικού υλικού προβαίνει ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό την ανανέωση υλικού σε ορισμένα γήπεδα που διαθέτει, ώστε μικροί και μεγάλοι να έχουν την ευκαιρία να επιδίδονται σε αθλητικές δραστηριότητες και να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία Άνοδος Α.Ε.Β.Ε., Εμπορική έναντι του συνολικού ποσού 1.022,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αναλαμβάνει την προμήθεια, η οποία θα περιλαμβάνει δίχτυα ποδοσφαίρου κλασικού τύπου, δίχτυα ποδοσφαίρου μίνι, δίχτυα μπάσκετ επαγγελματικά, δίχτυα βόλεϋ και είκοσι (20) μπάλες ποδοσφαίρου. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θαισχύουν κατά την διάρκεια της διενέργειας της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά τηνυποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.