Ο Δήμος Καρπενησίου διαθέτει πλέον τις δικές του κερκίδες και εξέδρα εύκολα συναρμολογούμενες. Με την ευχή να μας επιτρέψουν οι συνθήκες να χρησιμοποιήσουμε το νέο εξοπλισμό ώστε να τον χαρούν όλοι οι δημότες.