Προμηθεύεται ξανά αλάτι ο Δήμος Καρπενησίου

0
1110

12.871 ευρώ η συνολική δαπάνη

Ο δύσκολος χειμώνας, που δεν έχει φτάσει ακόμη στο τέλος του, ταλαιπώρησε όλους τους πολίτες με τα χιόνια αλλά και τις παγωνιές, προκαλώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις τους, με αποτέλεσμα οι ανάγκες αλατιού να είναι αυξημένες. Για τους λόγους αυτούς, ο Δήμος Καρπενησίου προμηθεύεται ξανά αλάτι και συγκεκριμένα διακόσιους (200) τόνους με απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση με την επωνυμία «Αλάτι Ματθαίου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 12. 871, 20 ευρώ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.