3 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Εγκρίθηκαν  οι τεχνικές προδιαγραφές και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου από την Οικονομική Επιτροπή και προχωράει προς δημοπράτηση το έργο  «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων του Δήμου Καρπενησίου».

Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.928.880,00 € και εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 5.500 ψηφιακών υδρομετρητών και ενός συστήματος τηλεμετρίας/ αυτοματοποιημένης ανάγνωσης ενδείξεων κατανάλωσης (AMR) μέσω του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα στον/στους διαχειριστή/-στες του προγράμματος, να επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος –με την μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και μείωσης απωλειών του-, ενώ θα εξασφαλιστεί η ποσοτική και ποιοτική επάρκεια, θα μειωθεί σημαντικά το ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού, λόγω του μηδενισμού της υποεγγραφής των υφιστάμενων μετρητών οι οποίοι θα αντικατασταθούν με νέους με μηδενικές πρακτικά απώλειες.