Ολοκληρώνονται πλέον οι εργασίες βελτίωσης του οδικού δικτύου Τριποτάμου-Μονή Τατάρνας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δίνοντας πλέον τέλος στην ταλαιπωρία ντόπιων και επισκεπτών.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα δώσει μεγάλη ανάσα στην περιοχή, καθώς οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκέπτονται την Μονή Τατάρνας, χωρίς να ταλαιπωρούνται από το οδικό δίκτυο. Να τονιστεί ότι για πολλά χρόνια η κατάσταση του συγκεκριμένου οδικού δικτύου ήταν σε άθλια κατάσταση. Η αποκατάσταση του δρόμου ξεκινάει από τη θέση Σταυρός μέχρι την Μονή Τατάρνας, δρόμος ο οποίος θα συμβάλλει στην αύξηση του θρησκευτικού τουρισμού της περιοχής προς την Μονή.

Να θυμίσουμε ότι η δημοπράτηση και η συμβασιοποίηση του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση της καθίζησης του οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα – Τριπόταμος της Π.Ε. Ευρυτανίας ξεκίνησε το 2021. Το έργο προϋπολογισμού 399.999,99€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% χρηματοδοτήθηκε από την Π.Ε. Ευρυτανίας. Ως ανάδοχος του έργου ορίστηκε ο Αθανάσιος Φέγγος, νόμιμος εκπρόσωπος της «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» με τελική δαπάνη της σύμβασης να είναι το ποσό των 160.738,12€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναλυτικότερα, η υπό μελέτη καθίζηση βρίσκονταν νοτιοδυτικά της Τοπικής Κοινότητας Τριπόταμου, στη θέση Γκουραίϊκα, επί του άξονα της οδού Τσούκα – Τριπόταμος, δυτικά του Αγραφιώτη ποταμού και της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών. Για την αντιμετώπιση της καθίζησης προβλέπονταν να γίνουν εργασίες, όπως: Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας και εδαφικών υλικών, η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, η ανακατασκευή της οδού και η κατασκευή τεχνικών – κρασπεδόρειθρων, για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων όπου ήταν απαραίτητη. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ασφαλτικές εργασίες συντήρησης, σε τμήματα του καταστρώματος, του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, που έχουν υποστεί ζημιές. Η προθεσμία για την περαίωση του έργου, είχε οριστεί στους 18 μήνες.