Έτοιμα να παραδοθούν στο Δήμο Καρπενησίου είναι δύο σημαντικά έργα του Δήμου και για το λόγο αυτό ορίστηκαν οι επιτροπές παραλαβής τους. Το πρώτο με τίτλο «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου», αναδόχου Φούκα Βαλεντίνης χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΣΑΤΑ τελικής δαπάνης 108.414,00€ με ΦΠΑ. Στο έργο έχει ελεγχθεί η τελική επιμέτρηση των εργασιών από την επιβλέπουσα μηχανικό την 31η Ιουλίου 2018 και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο του τμήματος Τεχνικών  Έργων  του Τ.Τ.Ε του Δήμου Καρπενησίου. Το δεύτερο έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία στα δημοτικά κτήρια του Δήμου Καρπενησίου», αναδόχου Τσουτσίκα Φωτίου χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΣΑΤΑ τελικής δαπάνης 20.400,00€ με ΦΠΑ. Στο έργο έχει ελεγχθεί  η τελική επιμέτρηση των εργασιών από την επιβλέπουσα μηχανικό την 11η Ιουνίου 2018 και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο  του τμήματος Τεχνικών  Έργων του Τ.Τ.Ε του Δήμου Καρπενησίου.