Όλες οι αλλαγές

Στην παραλαβή της προμήθειας με τίτλο: Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού σύμβασης 314.268,08€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου.

Να θυμίσουμε ότι το έτος 2020 ο Δήμος Καρπενησίου είχε προχωρήσει στο «κλείσιμο» των παιδικών χαρών του, καθώς αυτές δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια, ώστε να είναι πιστοποιημένες και κατάλληλες για τα παιδιά. Η επιτροπή παρατήρησε κατά την παραλαβή τους ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς την τοποθέτηση του εξοπλισμού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην μελέτη της υπηρεσίας. Αυτό σύμφωνα με την υπηρεσία συνέβη λόγω υποδείξεων του φορέα πιστοποίησης και με σκοπό την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών αλλά και τη σύννομη λειτουργία των παιδικών χαρών που είναι και επί της ουσίας το ζητούμενο. Η παιδική χαρά επί της οδού Ευγενίου Αιτωλού στο Καρπενήσι δεν κατασκευάστηκε λόγω προβλήματος σύμφωνα με την υπηρεσία που προέκυψε ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου, γεγονός το οποίο απαγόρευε την πιστοποίηση της, λόγω αυτού του γεγονότος μέρος του υπό προμήθεια εξοπλισμού παραδόθηκε στην αποθήκη του Δήμου.

Συγκεκριμένα αναβαθμίστηκαν οι παιδικές χαρές σε Κρίκελλο, Μεγάλο Χωριό, Νέο Μικρό Χωριό, Παλιό Μικρό Χωριό, Κορυσχάδες, παιδικό σταθμό Καρπενησίου, παιδική χαρά Νεράιδας, Αγίους Ευρυτάνες, Πάρκο Απόδημων Ευρυτάνων, Κάτω και Άνω Ξηριά, Αγία Παρασκευή, Στένωμα, Δομιανούς, Βράχα, Αποθήκη και Φουρνά.

Τι αφορά η αναβάθμιση

Αναλυτικότερα, σε όλες τις παιδικές χαρές τοποθετήθηκε νέο ασφαλές δάπεδο, κούνιες, μονόζυγα, μύλοι παιδιών, ελατήρια με διάφορα ζώα, τραμπάλες, τσουλήθρες, φωτιστικά, καθώς και περιφράξεις. Σε μερικές από αυτές τοποθετήθηκαν κάδοι σκουπιδιών, ειδικές είσοδοι για ΑΜΕΑ, παγκάκια, βρύσες, όργανα αναρρίχησης, σύνθετα όργανα, ενώ έγιναν και επανατοποθετήσεις μύλων. Η επιτροπή παρέλαβε πιστοποιητικά επιθεώρησης παιδικών χαρών του φορέα ελέγχου TUV AUSTRIA HELLAS. Όλες οι παιδικές χαρές είναι άκρως εξοπλισμένες, ώστε καμία από αυτές να μην υστερεί σε τίποτα, προσφέροντας πολλά χαμόγελα στα μικρά παιδιά όλων των Τοπικών Κοινοτήτων.