Στη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Χρύσως Τ.Κ. Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης» της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης του Δήμου Αγράφων και του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Τοπολιάνων Δ.Ε. Απεραντίων» της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων του Δήμου Αγράφων προβαίνει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων.

Η Επιτροπή για το πρώτο έργο θα αποτελείται από τους: 1. Καρέτσο Κων/νο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον Μαντέκα Βασίλειο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, 2. Τσελεπή Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μπούα Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, 3. Λάππα Αντώνιο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Καράμπελα Παναγιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ.

Για το δεύτερο έργο η Επιτροπή θα αποτελείται από τους: 1. Λάππα Αντώνιο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον Καράμπελα Παναγιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, 2. Καρέτσο Κων/νο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μπούα Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, 3. Τσελεπή Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μαντέκα Βασίλειο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.