Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Αγράφων ο 1οςΑΠΕ του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων», συνολικής δαπάνης 37.200,00€ με ΦΠΑ και που κλείνει ισόποσος της αρχικής σύμβασης, οπότε και αναμένεται σύντομα να παραδοθεί.

Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου Σιδηρομπετόν ΑΕ και του Δήμου Αγράφων υπεγράφη στις 12 Οκτωβρίου 2022 και με προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τις 250 ημέρες. Ως επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο Γκορόγιας Νικόλαος.