Προσλαμβάνει δύο χειριστές ο Δήμος Καρπενησίου

0
1061

Οι  αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες όπως απορρέουν από το «Μνημόνιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση  φαινομένων από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετό στο Δήμο Καρπενησίου Περιόδου 2018- 2019», το γεγονός ότι στις 31.12.2017 λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση ενός μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ-28 χειριστών ΜΕ λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας του, καθώς επίσης, ότι η περιοχή μας κατά τη χειμερινή περίοδο αλλά και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού πρόκειται να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών  οδηγούν το Δήμο Καρπενησίου στην πρόσληψη δυο (2) Χειριστών Μ.Ε. για τη χρήση των Μηχανημάτων Έργου του Δήμου μας τα οποία χρησιμοποιούνται για τους εκχιονισμούς και τις διανοίξεις τον δρόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ  διάρκειας (8) μηνών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 24.500,00 €