Προχωρά η κατασκευή αναψυκτήριου στη Βούλπη

0
3104

Κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και με την 11-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή εγκρίθηκε ο έλεγχος δόμησης για το έργο «Κατασκευή Κοινοτικού αναψυκτήριου στην πλατεία της Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε Απεραντίων» συνολικού προϋπολογισμού 248,00 ευρώ με ΦΠΑ, ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αναψυκτηρίου, δίνοντας με αυτό τον τρόπο νέα πνοή στο χωριό του Απεράντιου. Ως ανάδοχος ορίστηκε ο Ιωάννης Καρατζένης, ενώ η πίστωση της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Η εξόφληση θα γίνει με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.