Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα στο Κερασοχώρι. Η εκτελεστική επιτροπή απαρτίζεται από τους Αντιδημάρχους Παπαθανάση Γρηγόριο, Σουλιώτη Χρυσούλα, Ζαχαράκη Παναγιώτη, Μάκκα Ηλία και Αθανασίου Γεώργιο. Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τρία (3) θέματα για τα οποία θα ληφθούν και οι αντίστοιχες αποφάσεις. Τα θέματα αυτά σχετίζονται με το σχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου Αγράφων, το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγράφων για το έτος 2020 και την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων.