Πρωτάθλημα Συλλόγων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ)

0
2069

Σάββατο 7 – Κυριακή 8/9/2019 Καρπενήσι Πρωτάθλημα Συλλόγων που προετοιμάζονται στην Θάλασσα σύμφωνα με εγκύκλιο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ).